L O A D I N G
blog banner

Payback program właściciel Loyalty Partner Polska z większymi wpływami i mniejszą stratą, epidemia szkodzi jego partnerom

Article

Przychody Loyalty Partner Polska z platformy punktowej poszły w górę z 20,58 mln zł w 2018 roku do 25,34 mln zł w ub.r., z platformy marketingowej – z 20,09 do 20,96 mln zł, a wpływy z pozostałych usług tak jak rok wcześniej wyniosły 10,64 mln zł.

Loyalty Partner Polska, należący do niemieckiej spółki Payback, oferuje program lojalnościowy Payback, w ramach którego punkty można zbierać za zakupy w wielu stacjonarnych sieciach sprzedażowych i usługowych (m.in. Kaufland, BP, Multikino, LOT, Orbis, kilka firm ubezpieczeniowych) oraz serwisach e-commerce (m.in. Allegro, Aliexpress, Booking, Zalando, Groupon, kilka e-sklepów z elektroniką, odzieżą, biżuterią i żywnością).

Przychody od podmiotów powiązanych z Loyalty Partner Polska poszły w górę z 4,04 do 7,68 mln zł (z czego od niemieckiego Paybacka – z 3,2 do 6,68 mln zł), a koszty wobec nich – z 5,29 do 7,61 mln zł (od niemieckiego Paybacka: z 5,08 do 6,78 mln zł).123 pracowników, wynik operacyjny na plusie

Koszty operacyjne Loyalty Partner Polska wzrosły znacznie słabiej od przychodów – o 7 proc., z 52,67 do 56,34 mln zł. Ponad połowę stanowią wydatki na usługi obce, które poszły w górę z 25,25 do 30,26 mln zł.

Nakłady na wynagrodzenia zwiększyły się minimalnie, z 15,22 do 15,28 mln zł. Na koniec ub.r. w firmie było 123 pracowników etatowych.

Koszty amortyzacji zmalały z 553,9 do 270,5 tys. zł, pozostałe wydatki rodzajowe – z 8,4 do 7,31 mln zł, natomiast nakłady na zużycie materiałów i energii poszły w górę z 271,1 do 389,1 tys. zł.

W efekcie wynik sprzedażowy i operacyjny firmy wyszedł na plus. Ten pierwszy wzrósł z 1,37 mln zł straty do 597,8 tys. zł zysku, a drugi – z 815,6 tys. zł straty do 360,6 tys. zł zysku.

Dotychczas 52 mln zł strat, 37 mln zł pożyczek do spłaty

Na koniec ub.r. łączne straty netto Loyalty Partner Polska z kilkunastu lat działania wynosiły 51,72 mln zł. Kapitał zapasowy firmy wynosił 15 mln zł (taką kwotą zasilił go w styczniu 2018 roku niemiecki Payback), a wartość ujemnego kapitału własnego pogłębiła się w ub.r. z -21,61 do -22,28 mln zł.

Loyalty Partner Polska na koniec ub.r. miał do spłaty 37 mln zł pożyczek od niemieckiego Paybacka. Pierwszą umowę pożyczkową podpisała ze swoim właścicielem w 2009 roku, na początku 2017 roku przedłużyła ją o pięć lat, jednocześnie w ramach aneksu zwiększyła limit pożyczkowy o 20 mln zł, z czego do końca ub.r. wykorzystała 17 mln zł (ma je spłacić do listopada 2021 roku).

W ub.r. spółka spłaciła 1,21 mln zł odsetek, wobec 1,19 mln zł rok wcześniej. Jej łączne koszty finansowe zmalały z 1,3 do 1,23 mln zł, natomiast przychody finansowe zmniejszyły się z 209,8 do 206,1 tys. zł.

Strata brutto i netto Loyalty Partner Polska zmalała z 1,91 mln zł do 668,2 tys. zł.

Epidemia zmniejszyła obroty wielu partnerów

W sprawozdaniu firma przyznała, że bardzo istotny wpływ ma jej tegoroczne wyniki będzie miał spadek dochodów związany z epidemią koronawirusa.

– W związku z ogromnymi restrykcjami nałożonymi przez państwo, od połowy marca 2020 do czasu nieokreślonego (na dzień sporządzania sprawozdania), wiele firm bardzo ograniczyło swoją działalność. U wielu partnerów offline, ale również u niektórych online zaobserwowano spadek obrotów – napisano.

– Prowizje często zależą od obrotów lub od przychodów powiązanych z aktywnościami zakupowymi z kartą Payback. Spółka w kilku sektorach takich jak turystyka i rozrywka zauważa spadek aktywności zakupowej, choć w innych – w kanałach zakupów towarów online – odnotowuje zwyżki – dodano.

Firma zaznaczyła, że nie miała problemów z płynnością finansową, a ponieważ sytuacja jest dynamiczna, „nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę”.


Source link

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *