Connect with us
img

Hot News in World

Thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022

Thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022

TIN TỨC TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

Thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2022

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017, áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Đồng thời, thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 chỉ kéo dài hết năm 2021, vì vậy, cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước mới để xác định tỷ lệ điều tiết giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2025.Chính phủ đề xuất, về định mức phân bổ chi quản lý hành chính, dự toán ngân sách hằng năm của các bộ, cơ quan trung ương sẽ bỏ việc xây dựng định mức phân bổ theo biên chế. Thay vào đó, dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể hằng năm được xây dựng căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, quy mô, tính chất nhiệm vụ được giao để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt.Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh: TTX)Đối với các lĩnh vực sự nghiệp được ngân sách nhà nước bảo đảm một phần hoặc toàn bộ kinh phí chi thường xuyên, Chính phủ đề nghị thực hiện khoán chi ngân sách hỗ trợ giai đoạn 2022-2025 và yêu cầu giảm tối thiểu 10-15% so với giai đoạn 2017-2021. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị có cơ chế tài chính đặc thù, sau khi chính sách tiền lương mới được cơ quan có thẩm quyền quyết định sẽ xóa bỏ cơ chế đặc thù hiện nay.Tờ trình của Chính phủ cũng nêu rõ, tiếp tục sử dụng tiêu chí dân số làm “tiêu chí chính” trong xây dựng định mức phân bổ ngân sách nhà nước đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, xây dựng lại 4 vùng làm căn cứ phân bổ ngân sách, gồm: Vùng đặc biệt khó khăn, vùng khó khăn, vùng đô thị và vùng khác còn lại.Cho ý kiến về dự thảo tờ trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, thời kỳ ổn định ngân sách trùng với thời kỳ thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm, hoặc phương án do Quốc hội quyết định và bảo đảm tính liên tục.Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến về dự thảo tờ trình (Ảnh: TTX)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội, đến ngày 1/7/2022, phải tiến hành cải cách tiền lương. “Lương cũng là nội dung để kích thích kinh tế, kích thích đầu tư. Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng, nhưng chúng ta quyết tâm thì có thể làm được”, Chủ tịch Quốc hội nói.Làm rõ một số vấn đề của tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, hiện nay, ở các địa phương còn dư 252.000 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương. Một số địa phương đề nghị sử dụng nguồn này vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng Bộ Tài chính căn cứ các nghị quyết của Quốc hội yêu cầu các địa phương chỉ sử dụng để cải cách tiền lương. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, do còn có một số nội dung chi tiết, cụ thể cần làm rõ nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ thông qua về nguyên tắc, định hướng chung, giao các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các nội dung còn có ý kiến khác nhau để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết quyết định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022, còn về thời kỳ ổn định Chính phủ xây dựng tờ trình báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ hai với phương án phù hợp (đến năm 2025 hoặc 2026).Với 100% ủy viên có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nguyên tắc, nội dung cơ bản của Nghị quyết.* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!


Source link

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

More in TIN TỨC TÀI CHÍNH MỚI NHẤT

To Top
error: Content is protected !!