L O A D I N G

Bài viết gần đây

Nguy cơ Việt Nam hụt hơi vốn ngoại

Cuộc cạnh tranh thu hút vốn FDI giữa các nước trong khu vực ngày càng khốc liệt. Theo tờ Thời báo Kinh doanh, Thái Lan còn lên kế hoạch cho 1 chương trình “gói tái định cư” để hút vốn của các công ty dịch chuyển khỏi Trung Quốc do chiến tranh thương mại.Tổng giám […]